خانه / هنر در خانه / بافتنی / آموزش بافت کلاه با مدل پیچ

آموزش بافت کلاه با مدل پیچ

آموزش بافت کلاه با مدل پیچ

آموزش بافت کلاه با مدل پیچ

١٢٠ دانه سر انداخته و ١٠ رج كشباف تيغ ماهى ببافيد يعنى :

 

رج ١-١٠ : (١ زير از پشت حلقه،١ رو) پرانتز را تكرار كنيد.

رج ١١: ((١ دانه از زير از پشت حلقه،١ رو،٧ دانه بعدى را در نظر بگيريد و آنها را نبافته به صورت purlwise يعنى طورى كه دانه ها وقتى نخ روى كار هست برداريد و روى ميل راست بندازيد ٣ دانه اولى كه روى ميل راست انداخته بوديد و روى ميل راست ميشه ٣ دانه آخر، را روى ميل چپ بندازيد و٤ دانه را بعد از آن روى ميل چپ قرار بديد بعد آنها را به شكل زير ببافي

(١ دانه از زير از پشت حلقه ،١ رو )٣ بار تكرار كنيد تا يك دانه بعدى و آن دانه را از زير از پشت حلقه ببافيد، حالا بعد از اين پيچ يك دانه از رو ببافيد)) داخل پرانتز (()) را تكرار كنيد.

رجهاى ١-١١ را ٤ بار تكرار كنيد.

براى رجهاى كاهشى براى شكل دادن و گرد كردن انتهاى كلاه به روش زير عمل كنيد:

رج ١: ((١ دانه از زير از پشت حلقه،١ رو،٢ تا يكى از زير،٢ تا يكى از زير،٢ تا يكى از پشت حلقه از زير،٢ تا يكى از پشت حلقه از زير،(١ دانه از زير از پشت حلقه،١ رو) بار تكرار شود،)) داخل پرانتز (()) را تكرار كنيد.

رج ٢: ((١ دانه از زير از پشت حلقه ،١ رو،١ دانه نبافته روى ميل راست بندازيد ٢ تا يكى از زير و بعد دانه نبافته را روى دانه بافته بيندازيد،١ رو،(١ دانه از زير از پشت حلقه،١ رو) بار)) داخل پرانتز (()) را تكرار كنيد.

رج ٣: (( ١ دانه از زير از پشت حلقه،١ دانه نبافته روى ميل راست بندازيد ٢ تا يكى از زير و بعد دانه نبافته را روى دانه بافته بيندازيد،(١ دانه از زير از پشت حلقه،١ رو٥ بار)) پرانتز (()) را تكررر كنيد.

رج ٤ تا ١٠ : (١ دانه از زير از پشت حلقه،١ رو) تكرار شود.

رج ١١: ((١ دانه از زير از پشت حلقه ،١ رو ،١ دانه از زير از پشت حلقه ،١ رو،٧ دانه بعدى را در نظر بگيريد و آنها را نبافته به صورت purlwise يعنى طورى كه دانه ها وقتى نخ روى كار هست برداريد و روى ميل راست بندازيد ٣ دانه اولى كه روى ميل راست انداخته بوديد را روى ميل چپ بندازيد و٤ دانه را بعد از آن روى ميل چپ قرار بديد بعد آنها را به شكل زير ببافيد

(١ دانه از زير از پشت حلقه ،١ رو )٣ بار تكرار كنيد تا يك دانه بعدى و آن دانه را از زير از پشت حلقه ببافيد،١ رو)) پرانتز (()) را تكرار كنيد.

رج ١٢: ((١ دانه از زير از پشت حلقه،١ رو،١ زير از پشت حلقه،١ رو،٢ تايكى از زير،٢ تا يكى از زير،٢ تا يكى از زير از پشت حلقه،٢ تا يكى از زير از پشت حلقه)) پرانتزرا تكرار كنيد

رج ١٣: ((١ دانه از زير از پشت حلقه،١ رو،١ زير از پشت حلقه،١ رو،١ دانه نبافته روى ميل راست بندازيد ٢ تا يكى از زير و دانه نبافته را روى دانه بافته بيندازيد،١ رو)) پرانتزرا تكرر كنيد

رج ١٤: (١ دانه از زير از پشت حلقه،١ رو،١ زير از پشت حلقه،١ رو،١ دانه نبافته روى ميل راست بندازيد ٢ تا يكى از زير و دانه نبافته را روى دانه بافته بيندازيد) پرانتز را تكرار كنيد

رج ١٥: ١ زير،(١ رو،١ دانه نبافته روى ميل راست بندازيد ٢ تا يكى از زير و دانه نبافته را روى دانه بافته بيندازيد) پرانتز را تكرار كنيد

رج ١٦: (٢ تا يكى از از پشت حلقه ) تكرار كنيد.

نخ را از مابين دانه هاى باقيمانده رد كرده و درز را بدوزيد.

chatrang@

منبع : تووار

درباره mehr

پیشنهاد میکنیم

رکن در بافتنی چیست ؟

رکن در بافتنی چیست ؟

رکن در بافتنی چیست ؟ بافت رکن : نوعی بافت است که در آن همه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *